Vrena Båtklubb

Hallbosjön & Långhalsen

Ordningsregler för Vrena Båtklubb

 

Gäller fr o m säsongen 2013 (årsmötet).

Årsmötesbeslut 2013-03-18.

 

§ 1

Hamnområde skall hållas rent och snyggt.

 

§ 2

Hamnfogde anvisar vinterförvaringsplats för båtar.

 

§ 3

Sjösättning av inom hamnområde förvarad båt skall ske senast 15 maj. Medlem ansvarar för att ta upp sin båt innan isen har lagt sig.

 

§ 4

Båtbockar och annan lös utrustning som använts vid uppläggning skall samlas på av hamnfogde anvisad plats.

Ev båtskjul skall rivas.

 

§ 5

Uppläggning och förvaring av båtar inom hamnområde är endast tillåtet för medlemmar i Vrena Båtklubb.

 

§ 6

Sjösatta båtar (motsv) skall förtöjas för storm. Alla båtar skall förtöjas i båtring, Ej i bryggan. Förtöjningsfjäder och boj skall anbringas i erforderligt antal. Det åligger båtplatsägaren att införskaffa förtöjningsutrustningen. Om detta ej görs, och det därefter uppkommer skada på bryggan, blir båtplatsägaren ersättningsskyldig för denna skada. Vidare är det förbjudet att spika/fästa/borra eller på annat sätt anbringa materiel på bryggan utan godkännande från Vrena Båtklubbs styrelse.

 

§ 7

Varje enskild båtägare skall ha sin båt minst ”ansvarsförsäkrad” senast från och med den tidpunkt då båten befinner sig inom hamnområdet. Det är den enskilde båtägaren som står ansvarig om båt alt utrustning skadar annans egendom.

 

§ 8

Till sist ber vi Dig, lämna aldrig Dina sopor på öar och stränder. Använd sopsäcken vid båthamnen.

 

Vrena Båtklubb önskar Dig en trevlig båtsommar! Styrelsen